ดูหน้า

Public Training

Public Training 2562  

 

พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยาย ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ลำดับ หลักสูตร วิทยากร วันที่ สถานที่  ค่าอบรม  โบร์ชัวร์ ใบสมัคร
1 Strategic Inventory Management 
กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง

อ.ชาตรี
วัชรมาศหาญ

9
พฤษภาคม 

โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร

3,200 บาท/ท่าน


2 Influencing Skills

ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ

อ.กิติศักดิ์วิวัฒน์ธนวงศ์

12
พฤษภาคม 

 โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร

3,800 บาท/ท่าน

  
3 Lean Manufacturing

การผลิตแบบลีน 

อ.ชาตรี
วัชรมาศหาญ

17
พฤษภาคม

 โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร 3,200 บาท/ท่าน  

4 การจัดการพลังงานแบบสมบรูณ์
หนทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

อ.สมชาย
พงศ์สราญ

 29
พฤษภาคม

 โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร 3,500 บาท/ท่าน  
5 Coaching & Mentoring Skills
ทักษะการโค้ชชิ่ง และการเป็นพี่เลี้ยง

อ.กิติศักดิ์
วิวัฒน์ธนวงศ์

30
พฤษภาคม 

 โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร 3,800 บาท/ท่าน  

 คลิ๊ก!! สำรองที่นั่งออนไลน์


16 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 4600 ครั้ง

Engine by shopup.com