ดูหน้า

หลักสูตร ISO9001

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
1

ข้อกำหนดการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 2015 และการเปลี่ยนแปลง

2 ข้อกำหนดการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 และเปลี่ยนแปลง
การบริหารความเสี่ยงกับการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015
4

การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
(Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2018)

5 เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
6 การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008
7 เทคนิคการจัดทำเอกสาร ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้
8 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)
9 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001
10 การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ
11 เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
12 แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อกำหนด
 


24 มีนาคม 2563

ผู้ชม 1465 ครั้ง

Engine by shopup.com