ดูหน้า

Human Resource Management Skills

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 กลยุทธ์การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(High Performance Team Management Strategy)
 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
 3 การจัดทำตัวชี้วัด
(KPI & Balance Scorecard)
4 การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน KPI & Competency
5 การตั้งเป้าหมาย และบริหารจัดการผลงาน
(Goal Setting and Portfolio Management)
6 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
(HR for Non HR)
7 การประเมิน Competency อย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Competency Assessment)
8 เคล็ดลับชนะใจลูกค้า รบร้อยครั้ง ชนะใจร้อยครั้ง ด้วย D-I-S-C
(How to Win Customer’s Heart with D-I-S-C)
9 จิตวิทยาบริหาร Management Psychology
10 ถอดรหัสลูกค้าสู่ความสำเร็จ
(Decoding the Customer)
11 เทคนิคการบริหารคนในสายงานผลิต
12 เทคนิคการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
13 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก
(Internal Exposure Development Techniques)
14 เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
(On the Job Training (OJT))
15 เทคนิคการสอนงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(Employee Performance Improvement for Team Leader (Coaching & OJT))
16 เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Interview Techniques)
17 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อย่างมีประสิทธิภาพ
18 ฝึกอบรม OJT อย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
(Effective On-The-Job Training)
19 ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)
20 ระบบการประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
(Effective Performance Management)
21 ศิลปะการอ่านใจคนเพื่อบรรลุผลสำเร็จของทีม
(People Insight for Team Performance)
22 Basic People Management
23 เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม
(Competency Based Interview)
24 Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop
 
25 Corporate Performance Management
26 DISC เทคนิคการอ่านสไตล์คนและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
27 Effective On the Job Training (OJT)
28 การตั้งเป้าหมายและการบริหารจัดการผลงาน
(Goal Setting and Portfolio Management)
29 Microsoft Word - Course Outline : HR for Non HR
30 HR for Non-HR
31 

การทำตัวชี้วัด (KPI & Balance Scored)

32 การทำตัวชี้วัด
(KPI & Balanced Scorecard)
33 การบริหาร และประเมินผลงาน
34 Personality and Excellence Communication (D-I-S-C)
35  แนวคิด DISC Model เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม
36  Professional Management
37  Strategic KPI and Effective Action Plan
 
 
 


02 เมษายน 2563

ผู้ชม 4620 ครั้ง

Engine by shopup.com