ดูหน้า

หลักสูตรยอดนิยม

 

 

 
 
 
 
 

 
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
Customer Centric

 เทคนิคการบริหารเวลา
Time Mangement Techniquesการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
Professional
Proactive Skillsการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Team Motivation
  

 
การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์
หนทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


 
 
 


การจัดการสารเคมีหกรั่ว
Chemical Spill
Control Management

 
 

 

 

 


18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 6284 ครั้ง

Engine by shopup.com