ดูหน้า

Team Building

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
 1 Team Building
 2 ทีมแห่งพลังรวม
(Team Synergy)
 3 กลยุทธ์การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(High Performance Team Management Strategy)
 

4 การสร้างทีมงานเพื่อความสำเร็จ
5 การสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ
(Building Winning Team)
 
6 เคล็ดลับการบริหารทีมงานเพื่อความสำเร็จ
(People Management for Team Leader Supervisor)
 
7 เคล็ดลับการสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
(Effective Communication for Excellence Teamwork)
 
8 เคล็ดลับการสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
(Effective Communication for Excellence Teamwork 2)
 
9 จุดพลังศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(Build up the Positive Thinking for Excellent TEAMWORK)
 
10 จุดพลังศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
(Team Building with D-I-S-C)
 
11 Cross Functional Teamwork & Communication
 
12 ปลุกพลัง ประสานใจ พิชิตเป้าหมายการทำงาน
 
13 Biz Challenge for Challenger Team
ตอน Excellence Team for Excellence Business
 
14 Talent Activity for Talent Team
 
 


18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 657 ครั้ง

Engine by shopup.com