ดูหน้า

Coaching Skills

ลำดับ
หลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
1

Advanced Coaching Skill for Leader

Coaching & Mentoring Techniques
ดร. อ.อิทธินันท์ สันทัศ
Coaching & Mentoring Techniques
4 Coaching & OJT
5 Coaching and Evaluating
6 Coaching Technique & Communication
7 Effective Coaching A Tool for Leadership
8 Effective Coaching
9 Excellence Mentor
10 Leader as a Coach
11 การสะท้อนผลการทำงานและการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน
(Performance Feedback & Performance Coaching)
12 การสอนงานแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร
13 เครื่องมือทางกลยุทธ์ของผู้นำเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
(COACHING)
14 จุดประกาย การสอนงาน พนักงานรุ่นใหม่ (Gen Y) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
(Spark up “Coaching” for Gen Y)
15 ทักษะการสอนงาน และทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
16 เทคนิคการโค้ชชิ่ง และการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring Technique)
17 เทคนิคการบริหารจัดการการเป็นพี่เลี้ยง
(Mentoring Techniques)
18 เทคนิคการสอนงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(Employee Performance Improvement for Team Leader) (Coaching & OJT)
19 เทคนิคการสอนงานแบบ
(OJT_On the Job Training) (OJT)
20 เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
21 เทคนิคการให้คำปรึกษา
(Counseling Techniques)
22 Coaching Feedback
 
 


30 มีนาคม 2563

ผู้ชม 4270 ครั้ง

Engine by shopup.com